مقاله مدیریت انرژی و بهره برداری از سیستم مانیتورینگ انرژی در صنایع ارائه شده در سمینار مدیران انرژی انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان بهمن ماه 1395 و دریافت تندیس و لوح تقدیر
مهندس مهدی فلاحی مدیر محیط زیست و انرژی شرکت سیمان دورود
مهندس مهدی فلاحی کارشناس ارشد مدیریت استراتژیک
-----ارائه شده در اولین همایش فارغ التحصیلان مرکز ملی مدیریت
انرژی و دریافت لوح تقدیر
سعید فولادوند کارشناس ارشد مهندسی بازاریابی و فروش
داراب لریایی نژاد کارشناس ارشد تربیت بدنی
داراب لریایی نژاد کارشناس ارشد تربیت بدنی
مهندس احمدیاراحمدی کارشناس ارشد زمین شناسی اقتصادی
مهندس فرهنگ حسینی فوق لیسانس شیمی آلی
سعید فولادوند فوق لیسانس مهندسی فروش

6.0.5.0
گروه دورانV6.0.5.0