مقاله مدیریت انرژی و بهره برداری از سیستم مانیتورینگ انرژی

مقاله مدیریت انرژی

مهدی فلاحی کارشناس ارشد مدیریت استراتژیک

مقاله مدیریت انرژی و بهره برداری از سیستم مانیتورینگ انرژی در صنایع ارائه شده در سمینار مدیران انرژی انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان بهمن ماه 1395 و دریافت تندیس و لوح تقدیر مهندس مهدی فلاحی مدیر محیط زیست و انرژی شرکت سیمان دورود

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها
    6.0.5.0
    V6.0.5.0