بررسي ساختار ميكروسكپي و خواص مكانيكي نواحي جوش فولاد هدفيلد

ارائه شده در چهارمین کنفرانس بین المللی مواد

مهندس اکبر باجلان

مؤلف مهندس اکبر باجلان

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها
    6.0.5.0
    V6.0.5.0