شناخت ABC برآورد قیمت میتنی بر فعالیت در شرکت

شناخت ABC برآورد قیمت میتنی بر فعالیت در شرکت

سعید فولادوند کارشناس ارشد مهندسی بازاریابی و فروش

سعید فولادوند کارشناس ارشد مهندسی بازاریابی و فروش

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها
    6.0.5.0
    V6.0.5.0